Một nhà lãnh đạo xuất sắc không chỉ giỏi về mặt chuyên môn, thuần thục các kỹ năng mềm mà còn cần phải rèn luyện những kỹ năng tinh thần. Chúng ta vẫn thường nghe rằng một người lãnh đạo giỏi là người có tầm nhìn xa trông rộng, giỏi giao tiếp, đàm phán, biết cách lắng nghe, quản lý hiệu quả… Thế nhưng, bên cạnh những kỹ năng đó, các nhà lãnh đạo cần rèn luyện tinh thần như thế nào để đối diện với những tình huống khó khăn, bất ngờ? Hãy cùng SaleJob tìm hiểu một số…

Read More

TIẾP THỊ LIÊN KẾT - AFFILIATE MARKETING

KIẾN THỨC